Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, şirketin sahip olduğu imajın dışarıya ne şekilde yansıtıldığını gösteren işaretlerin toplamını ifade eder. Firmanın, markanın veya kurumun şirket içi ve şirket dışı duruşu, davranışları kısacası tüm hareketlerini temsil eden kavramlar kurumsal kimlik olarak adlandırılır.

Firmanın hem iç hem de dış dünyadaki yüzü firmanın kimliğini oluşturur. Kurumsal kimlik sayesinde firmalarda meydana gelebilecek kimlik karmaşalarının önüne geçilmiş olur. İyi şekilde tasarlanmış kurumsal kimlikler hitap edilecek hedef kitlenin ya da diğer firmaların gözünde sizlere büyük bir saygınlık kazandırır.

Bu ayrıntılar dışında etkili ve akılda kalıcı şekilde tasarlanan kurumsal kimlikler, firmalar tarafından özümsenir. Müşterileriniziz nezdinde firmanızın prestiji artırılarak, akıllarda daha fazla kalabilmeniz sağlanır.

Kurumsal kimlik tasarımı hizmetleri markanızı tanıtabilmek ve kimliğini kazandırabilmek için birçok detayı içerir. Akılda kalıcı şekilde tasarlanan logolar bunlara dahildir. Her renk tonunun kendine has dili ve çağrışımı olduğu unutulmamalıdır. Farklı duyguları harekete geçiren bu renklerin profesyonel bir şekilde uygulanması gerekir.

Kurumsal kimliği oluşturan detaylar arasında firmanın ürettiği ürünler ve ambalajları da yer alır. Firmaların düzenleyebileceği sergiler, fuarlar ve firmaların kurum içindeki veya dışındaki antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar ve hatta kalemler bile kurumsal kimliğe dahildir. Bütün bunların yanı sıra firma adına kesilecek faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları da kimliğin bir parçasıdır. Markanızın dilini ve kimliğini oluşturabilmek için kurumsal kimlik tasarımı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Son Blog Yazıları