İş Zekası ve Kurumsal Performans Yönetimi

İş zekası ve kurumsal performans yönetimi, firmaların mevcut veri tabanlarında yer alan verilerin doğru şekilde tek bir platformda toplanması ve ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesini ifade eder. Bu bilgiler geleceğe yönelik stratejik kararlarda değerlendirilmek üzere güce dönüştürülür.

Firmaların elindeki farklı uygulamalardan elde edilen ham verilerin analizi için gerekli araçlar kurum içi ve dışı tek bir platformda toplandığı zaman bilgiler yeni kararlara da dönüşebiliyor. Bu şekilde veri ve bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performanslarının en üste doğru çıkarılmasını sağlıyor.

Kurumsal performans yönetimi bilginin işlenmesi kısmıdır. Kar ve zarar bütçesi, nakit akışının simülasyonu buna en iyi örnekler arasındadır. Bunlar dışında şirket çalışanlarına ait maliyet, satış performansı takibi ve farklı kriterlere bağlı olarak prim hesaplanması gibi ayrıntılar da kurumsal performans yönetimi çerçevesinde değerlendirilir.

Yoğun araştırmalar ve analiz çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen bu uygulamalar her türlü raporlama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve elde edilen verilerin işlenebilir hale gelmesinde büyük rol üstlenir. Doğru performans yönetimi ve iş zekası çalışmalarınızı geliştirirken şirketinizin hedeflerine ulaşabilmesine destek verir.

Kısa vadeli planlarınıza stratejik bir şekilde yaklaşabilmenizi sağlayan bu uygulamalar en doğru hedeflerin oluşmasında katkı sahibidir. Hedeflerin rakamlardan ibaret olmadığını ve gerçekleşebilmesi için önemli ayrıntıların yerine getirilmesi gerektiğini en iyi şekilde sizlere gösterir.

Son Blog Yazıları