Gökay Bostancı
53.731
17 Ocak 2021 Pazar

E-Fatura Mükellefi Nedir? Nasıl E-Fatura Mükellefi Olunur?

E-fatura, elektronik ortamda hazırlanan faturaların adıdır. Bazı firmalar bu sisteme zorunlu geçiş yaparken bazıları ise gönüllü olarak geçiş yapar. Yürürlükteki kanuna göre 2017 yılı ve sonrasındaki yıllarda brüt satış oranı 10 milyon TL ve üzerindeki firmalar e-fatura mükellefi olarak kabul edilir. E-ticaret firmaları için brüt satış hasılatı sınırı 5 milyon TL’dir.

E-fatura sistemi, dijital dünyanın getirisi olarak hayatımıza girmiştir. Sistem sayesinde yapılan satışlar bir kağıt üzerinde değil, dijital ortamlarda belgelendirilir. Yakın gelecekte bütün firmaların e-fatura sistemine geçiş yapması beklenmektedir. E-fatura, firmaların işlerinin daha hızlı olmasını sağlarken aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım olarak da dikkat çeker.

Nasıl E-Fatura Mükellefi Olunur?

E-fatura mükellefliği kanundaki şartlara göre zorunluluk halini almıştır. Bu kanuna göre 2018 yılındaki cirosu 10 milyon TL ve üzerindeki firmalar ve brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan e-ticaret siteleri 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle e-fatura mükellefi olmuştur.

Firmaların e-fatura ve e-defter mükellefi olabilmeleri için mali mühür sahibi olmaları gerekir. Mali mührü bulunmayan firmalar ilk olarak mali mühür başvurusunu gerçekleştirmelidir. Mali mühür başvurusu ve mail mühür ile ilgili ödemeleri yapan firmalar birkaç iş günü içerisinde mali mührüne ulaşır.

Mali mühür işlemi tamamlandıktan sonra firmalar e-fatura geçişleri için başvurularını yapabilirler. E-fatura geçişi için gerekli başvuru formlarına mali mühür vurulur. Bu sebeple, mali mühür süreç içerisinde büyük bir önem taşır. Firmaların e-fatura mükellefliğine geçiş yapabilmeleri için takip edebilecekleri üç ayrı yol vardır. Bunlar:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel izinli kurumlardan yararlanarak geçiş yapmak.
  • Firmaların kendi özel sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine entegre etmek.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın efatura.gov.tr adresini kullanarak ücretsiz geçiş izni almak.

Firma sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hizmete sunulan e-fatura platformu üzerinden başvuru formunu doldurarak kolay bir şekilde e-fatura kullanma talebini iletebilirler.

Bilgi işlem sistemi maliye ile entegre edilmiş olan firmalar genellikle fatura sayısı yüksek olan firmalardan oluşur. Bu sebeple, fatura sayısı yüksek firmaların e-fatura geçişlerinde bilgi işlem sistemlerini entegre etme yolunu seçmeleri tavsiye edilir.

E-Fatura Mükellefi Olunmazsa Ne Olur?

E-fatura mükellefi olmanız zorunlu olabilir. E-fatura sistemine geçişi zorunlu olan firmaların belirtilen tarihe kadar geçiş yapmamaları durumunda cezai yaptırımlar ortaya çıkar. Bu yaptırımlar Vergi Usul Kanunu tarafından belirlenmiştir.

Firmaların, e-fatura mükellefi olduğu halde sisteme geçiş yapmaması durumunda, satın aldıkları ya da sattıkları ürün ve hizmetler için 7 gün içerisinde e-fatura kesmemesi halinde karşılaşacakları cezai yaptırımlar Vergi Usul Kanunu 353. maddesinde net bir şekilde belirtilmiştir. Belirtilen maddeye göre geçiş gerçekleştirmeyen firmalara usulsüzlük cezası kesileceği ortaya çıkmıştır.

E-Fatura Mükellefi Olmanın Avantajları Nelerdir?

E-fatura mükellefi olduğunuz zaman birçok farklı avantajdan yararlanmaya başlayabilirsiniz. E-fatura sistemine geçiş yapmanız ilk etapta maliyetin azalmasına yol açar. Zarf, postalama ücreti, arşivleme ücreti, kağıt ve kalem gibi giderler azalır.

Firmalar, faturalarını hızlı ve güvenli şekilde hazırlayarak zamandan tasarruf elde edebilirler. Faturaların kaybolma riski de tamamen ortadan kalkmış olur. Firmalar adına yapılan tahsilatlarda gözle görülür bir hızlanma fark edebilirsiniz.

E-fatura sistemi sayesinde sizler de istediğiniz zaman kolay bir şekilde eski faturalarınıza ulaşabilirsiniz. Faturaların dijital ortamda arşivlenmesi imkanına ulaşırsınız. Bu durum faturaların saklama yükünden ve maliyetinden kurtulmanızı sağlar. Çevre dostu bir yöntem olan e-fatura yöntemi kendi muhasebe sistemleriniz ile entegre bir şekilde çalışır.

Son Blog Yazıları